el-an - Lena Anderheim
 
 

Ge Dig Tid För Din Själ

Genom shamanska själsresor, meditationer, kroppsövningar

och i kontakt med elementen och naturen

försätter vi oss i ett förändrat medvetandetillstånd ...

... för att väcka vår inneboende visdom

... för att finna tilltro till de universella sammanhangen

... för att förstå riktningen på vår väg genom livet