el-an - Lena Anderheim
 
 

Kurser 1

Dessa kurser erbjuds:

  • Grundkännedom i shamanism
  • Shamanska metoder ur den nordiska kulturen
  • Chakraarbete
  • Att hela oss själva och vår omgivning
 

Grundkännedom i shamanism

Jag förmedlar hur världen och livet upplevs i shamanska kulturer runt om på vår jord (CORE-Shamanism). Du lär dig att göra shamanska själsresor till de olika världarna, som blir oss tillgängliga i ett förändrat medvetandetillstånd och att sedan använda och omsätta det du upplever i din vardag.
 

Shamaniska metoder ur den nordiska kulturen

En introduktion i hur de gamla nordiska folken uppfattade världen, som av dem indelades i nio olika plan. Vi samlar erfarenheter på dessa olika plan med hjälp av shamanska resor och undersöker tillsammans våra upplevelser. Vi gör övningar och arbetar med våra förfäders hällristningar, som finns i massor pà den svenska västkusten. Du lär känna den gamla nordiska shamanska metoden Seidr och vi praktiserar den tillsammans för att uppleva dess kraft.
 

 

Seidr

Jag lärde känna denna gamla spirituella praktik av Anette Høst, Danmark. Hon hade känt längtan att befatta sig med shamanism och spiritualitet ur det egna kulturarvet och hade hört talas om denna gamla nordiska form av shamanism, som framförallt hade utövats av kvinnor, vilka kallades Volva. De använde extatiska sånger för att hjälpa själen att resa. De gamla skriftliga källorna om seidr hittades i Eddan och Sagorna och har rötter i gudinnan Freyas fruktbarhetskult. Seidr-praktiken blomstrade för mer än tusen år sedan. Volvan satt mest på en upphöjd sits „Seidrhiallr“ och gjorde med en stav i händerna sitt shamanska arbete. De magiska sångerna, som aldrig skrevs ner, sjöngs av en krets människor placerade runt om volvan. Den extatiska sången hjälpte Volvan att bege sig till andra sfärer, ur vilka hon kunde spå och tyda, och svara på frågor om framtid och öde.

Vid våra möten med Shamanic Teachers Europa försöker vi gemensamt att fördjupa oss i denna imposanta divinationsteknik.
 

 

Chakraarbete

En egen utvecklad metod för att arbeta med kraftdjur för vart och ett av kroppens sju viktigaste chakra, och sätta dessa erfarenheter i samband med de sju heliga sanningarna enligt Caroline Myss;
1. Allt är ett
2. Hedra varandra
3. Hedra dig själv
4. Kärlek är gudomlig makt
5. Vad vi ger ut, har följder
6. Sträva alltid efter sanningen
7. Lev i här och nu
 

Helande för oss själva och vår omgivning

Sandra Ingerman utvecklade arbetet Medicine for the Earth.
För mer information:
www.medicinefortheearth.com
När vi förändrar oss själva, reflekterar vår omgivning de inre förändringar vi gör och i denna kurs undersöker vi detta helt praktiskt med en övning och renar förorenat vatten.