el-an - Lena Anderheim
 
 

Kurser 2

Följande kurser och aktiviteter erbjuds i kombinationer:

  • Midvinternätternas kraft
  • Shamanens fyra vägar
  • Meditationer, sittande och gående
  • Qi Gong
  • Stavgång
  • Lonely Hearts Club
 

Midvinternätternas kraft

Rudolf Steiner: „Som mäktiga kosmiska pelare - de tolv heliga nätterna, som den kosmiska stegens uppåtsträvande medvetande". Så kan vägen från jul till trettondagen även för oss bli ett uppstigande i universums stora land. Vi upplever kraften under midvinterns mörkaste nätter i Sverige.
 

 

Qi Gong

Den gamla kinesiska konsten att aktivera energi genom andnings- rörelse- och imaginationstekniker för att reducera stress, understödja helandeprocesser och förbättra kroppens och själens välbefinnande. Med Qi Gong aktiverar vi vår vitalenergi, som stöder och fäster det shamanska arbetet. Dessa magiska kropps- och själsövningar hade ursprungligen ett sammanhang med shamanismen i det gamla Kina.
 

 

 

Shamanens fyra vägar

"Shamanens fyra vägar; att öppna sig för de universella arketyperna; den som kämpar, den som botar, den som ser, och den som undervisar, som alla finns inom oss"; Angeles Arrien.
 

Sittande och gående meditationer

Meditiation är att vara medveten om det som händer i kroppen och i känslolivet, i vår tankevärld och i världen runt om oss. Meditationer och Qi Gong-övningar hjälper oss att finna en ny riktlinje i kropp och själ.
 

Stavgång

Kraftfullt framåtskridande i naturen med hjälp av stavarna. Att förena naturens och vår egen kraft.
 

Lonely Hearts Club

Ensam eller All-ena?
Utbyte runt detta tema, för människor som önskar regelbunden kontakt med diskussionsmöten och gemensamma aktiviteter.