el-an - Lena Anderheim
 
 

Kursledare

Min livsväg

Jag är född och uppvuxen i Sverige, men lever nu sedan snart 40 år i Schweiz. I trettioårsåldern hade jag en livskris och mitt spirituella sökande började. Jag praktiserade yoga och meditation, intresserade mig för allt som hade med mystik och magi att göra. 1995 stötte jag på shamanismen och det kändes som att komma hem.

Mitt intresse väcktes ännu mer, när jag fick klart för mig att detta var någonting, som människor över hela världen hade praktiserat sen urminnes tider och tills idag även i mitt eget land av samerna.

Shamanismen, liksom Zazen och Qi Gong, blev viktiga pelare i mitt liv. Genom dessa intressen har jag träffat människor, som har stillat min längtan efter utbyte och gemenskap.
 

 
Michael Harner
1997 blev jag Certified Shamanic Counselor® (Harner Method) och arbetar bland annat med denna rådgivningsteknik i min praktik.
Sandra Ingerman
Jag har under många år undervisats av denna mest underbara lärarinna och är av henne autoriserad att själv lära ut shamanism
www.shamanicteachers.com
Markus Amrein, Jon Boner
Träning i Qi Gong und Zazen (Zen–Meditation) har jag förmedlats av Markus Amrein, Schweiz, und Jon Boner, Lanzarote.
 

 
Konstterapeut
Individualpsykolog
Under mitt mångåriga yrkesutövande inom socialpsykiatrin i Zürich utbildade jag mig till konstterapeut och
till individualpsykolog vid Alfred Adler Institut.
 
 

Egen praktik sedan 1997

Sedan 1997 arbetar jag med shamansk rådgivning och behandling, vilket var den bästa vidareutbildningen.
Att ledsaga människor i deras utvecklingsprocess upplever jag som en gåva.
 

 

Undervisning i Shamanism av:

Sandra Ingerman, USA
Carlo Zumstein, FLSS* Schweiz,
Paul Uccusic, FSS**, Österreich
Michael Harner, FSS**, USA
Anette Høst und Jonathan Horwitz,
Scandinavian Center for Shamanic Studies

*Foundation for Living Shamanism and Spirituality
**Foundation for Shamanic Studies