el-an - Lena Anderheim
 
 

Nätverk, länkar, litteratur

Shamanic Teachers

 
Sandra Ingerman, USA, har under lång tid undervisat människor ifrån hela världen i shamanism och har nu ett stort nätverk av lärare, som i en global gemenskap har kontakt med varandra och utbyter erfarenheter.

Sandra skriver varje månad nyhetsbrev på sin websida med Titeln „TRANSMUTATION NEWS“. Dessa nyhetsbrev blir översatta till olika språk - jag står för den svenska översättningen.
Shamanic Teachers
Sandra Ingermans nyhetsbrev
 

Litteratur

Michael Harner:

  • Der Weg des Schamanen

Paul Uccusic:

  • Der Schamane in uns

Carlo Zumstein:

  • Schamanismus

Sandra Ingerman:

  • Auf der Suche nach der verlorenen Seele
  • Heimkehr der Seele
  • Heilung der Mutter Erde
  • How to Heal Toxic Thoughts
  • How to Thrive in Changing Times

Caroline Myss:

  • Chakren – die sieben Zentren von Kraft und Heilung

Referenser

 
www.shamanicteachers.com
www.shamanism.org
 

 

Länkar

www.sandraingerman.com
www.shamanicteachers.com
www.medicinefortheearth.com
www.sandraingerman.com/transmutationnews.html
www.ffls.ch
www.ffs.com