el-an - Lena Anderheim
 
 

Spiritualitet – Intuition – Förtroende - Healing

 


 

Tid med snabba förändringar

Många människor känner sig osäkra i dessa tider, när mycket i den yttre världen förändras väldigt fort, och vi behöver ett nytt fundament för livet och synen på vår värld. Att resa inom oss själva med hjälp av shamanska medvetandetillstånd, meditationer, kroppsövningar och att åter förbinda oss med naturen, aktiverar kraft till att hela oss själva. Dessa metoder styrker även vårt förtroende i den egna intuitionen och hjälper oss att skola den, och att utvidga vårt medvetande för att kunna möta och förstå vårt behov av spiritualitet. Så kan vi uppnå den förvandling, som behövs för att skapa den värld i vilken vi vill leva.
 

Shamanism

…är den äldsta spirituella praktik, som mänskligheten känner till. Man förmodar att det praktiserades shamanism redan för 40’000 år sedan. Ordet "shaman" kommer från Sibirien och betyder spirituell helare eller den, som ser i mörkret. Shamanismen har sedan ursprungliga tider över hela jorden tjänat mänskligheten som fundament. I många kulturer är shamanismen fortfarande levande och i de, där utrotningsförsök har gjorts (Sami, Amerikas Urbefolkning "Indianer", Sibiriens olika folk, Tibet), återvänder den gamla visdomen idag ur gömställena.
 

Shamanskt helande

Vid shamanskt helande fixerar man sig inte på sjukdomar och problem, utan ser människan som en helhet. Det gäller att vinna tillbaka livskraften för kropp, själ och ande, så att blockeringar upplöses och sjukdomar inte längre har plats.
 

Transcendens och hjälpandar

I transcendensen finner vi kontakt till de ursprungliga kreativa krafterna, som i det shamanska förändrade medvetandetillståndet ofta förmedlas till oss genom hjälpandar och kraftdjur som medium. De hjälper oss att fokusera de andliga krafterna och att koncentrerat rikta dem på vårt mål, t.ex. att bota.
 

Hur kan jag lösa mina problem?

Shamanismen är ett instrument, som är tillgängligt för alla människor, för att kunna hela sig själva, sina medmänniskor, gemenskapen och vår omgivning.
 

Den shamanska "diagnosresan"

Ur shamansk synpunkt har alla sjukdomar, problem och blockader att göra med en obalans av energin. Vi kan t.ex. förlora livskraft, när vi upplever traumatiska händelser, eller vi blir översvämmade av för mycket främmande energi. I en shamansk resa i det förändrade medvetandetillståndet är det möjligt att få information om hur vi kan balansera energin, så att det problem som föreligger kan lösas.