el-an - Lena Anderheim
 
 

Shamansk rådgivning / Behandling / Coaching


 

Samtal och diagnos

Det är möjligt att göra en eller flera sessioner. I det första samtalet försöker vi få klarhet om problemet och vad det är klienten önskar och behöver. En shamansk resa för att ställa diagnos görs. Ofta är det i denna första session möjligt att börja behandlingen och besluta om det är nödvändigt med fler behandlingar.
 

Shamanic Counseling

Denna shamanska arbetsmetod utvecklades av Michael Harner, grundaren till Foundation for Shamanic Studies. Klienten blir undervisad i tekniken för att självständigt kunna göra shamanska resor, beger sig med personliga frågor in i den andra verkligheten och kommenterar samtidigt sina upplevelser, vilket antingen registreras på band eller blir noterat, för att i anslutning gemensamt kunna utvärdera resan.
 

Enligt min erfarenhet ...

... är Shamanic Counseling en mycket effektiv metod för att upptäcka "blinda fläckar" i vårt psyke, vilket möjliggör varaktiga bättre tillstånd. Klienten upplever själv problemets lösning och bär detta vetande så att säga med sig i de egna cellerna
 

Understödjande vid:

 • Depressioner
 • Sinnsökande
 • Ensamhet
 • Burn out
 • Problem i relationer
 • Nyorientering
 • Rädsla och ångest
 • Blockader
 • Hämmande livsmönster
 • Kronisk sjukdom
 • Orienteringlöshet
 • Stress
 

 

För att utveckla:

 • Spiritualitet
 • Helandekraft
 • Förtroende
 • Livskraft
 • Glädje